+359899465914 ask@termola.com

Тук можете да видите нашите лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор