+359899465914 ask@termola.com

Термола ЕООД е образувано през 1995 г. Основната дейност е извършване на изпитвания на газови уреди, устройства и съоръжения в обособеното в дружеството звено „Лаборатория за изпитване“. Лабораторията е акредитирана от Комитета по стандартизация и метрология с атестат № 338-И/10.07.1996 г. и в последствие от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация с атестат № 62-И/29.07.1999 г.

Петър Ангелов

Управител, Термола ЕООД